SERVEIS

Sector comercial i serveis

serveis_inici
serveis_2

SERVEIS

Sector industrial

SERVEIS

Altres

serveis_3

Enginy: esperit d'invenció. Habilitat, aptesa, a trobar els mitjans d'aconseguir o d'executar alguna cosa. Giny.
Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans

ALTIMIR ENGINYERIA

El nostre procés

serveis1

01Recerca

Recopilar dades, analitzar informació rellevant, revisar fonts fiables i estudiar el context per fonamentar el projecte amb informació sòlida i precisa.
serveis2

02Disseny projecte

Identificar objectius clars, planificar etapes, crear models o prototips, fer anàlisis de viabilitat, considerar costos, recursos i terminis, a més d'aplicar principis d'enginyeria per desenvolupar solucions eficients i segures.

serveis3

03Desenvolupament

Implementar i avaluar solucions tècniques per resoldre problemes específics, assegurant l'eficiència, seguretat i viabilitat de la solució proposada.